KTFs logga
Katrineholms Riksteaterförening


• Recension •

Händelser i hemmet

Cosmos, 2005-11-24

Skribent: Alexandra Kronqvist

Rörande och roande om hem, oljuva hem

Vad allt kan inte hända i ett hem? Platsen där vi borde känna oss trygga, men är så totalt utsatta för vardagens alla upptänkliga faror (mattkanter, neuroser, legobitar, krossade illusioner, kärnfamiljens isolerade ensamhet och meningslösheten i ett perfekt möblemang).

I Birgitta Egerbladhs smått fantastiska uppsättning ’Händelser i hemmet’, tar dammtrasor och legobitar självklar plats på scenen jämte två dansare och två skådespelare. Föreställningen hade premiär på teater Pero i huvudstaden 2003 och blev en bejublad succé. Nu turnerar den landet runt i Riksteaterns regi, och i torsdags nådde den Katrineholmspubliken för att ge denna en väl avvägd dos humor, överraskning och finstämd absurditet.

Egensinnig och personlig
Birgitta Egerbladh är koreograf och kompositör, född i Umeå 1956 och en av Sveriges mest spännande och egensinniga koreografer.

Med en djupt personlig och särpräglad stil har hon lyckats göra framgång med både Operabalettens hårt skolade dansare i föreställningen "och däremellan", likaväl som i den varmt vanvördiga tolkningen av den ryske dramatikern Tjechovs klassiska pjäser i Tjechovträdgården på Stockholms Stadsteater. I den senare, liksom i ’Händelser i hemmet’, blandar Egerbladh dansare och skådespelare på scenen.

Hon låter dansarna tala och skådespelarna utföra rörelser som dans. Hennes sätt att arbeta är ofta grundat i improvisation och nära samarbete med ensemblen.

Ser motsägelserna
Birgitta Egerbladh har en särskild blick för det mänskliga, våra tics och ovanor, hur kroppen talar och utstrålar sanningar om oss som inte sällan går på tvärs mot vad vi säger.

Denna blick för kroppen kontra ordet, blir särskilt tydlig i Tjechovträdgården, där lösryckta och osammanhängande repliker saxade ur Tjechovs pjäser, tillsammans bildar ett collage av röster och stämningar som får sin relevans genom skådespelarnas och dansarnas fysiska åtbörder och genom rösternas klang och längtan.

Rörande och roande
Kanske kan man säga att Birgitta Egerbladh arbetar i och utforskar det mänskliga mellanrummet. Det vill säga glappet som uppstår mellan vad vi säger och vad vi gör, mellan det vi drömmer och önskar och vad som sedan verkligen händer.

Hon belyser därmed alla våra tillkortakommanden, men utan att det någonsin blir cyniskt eller uppgivet. I stället genomsyras hennes föreställningar av värme och ömsinthet. Se, där är vi allesammans. Vad går våra liv ut på egentligen? Möblera om, äta havregryn, sortera smutstvätt och ideligen missförstås av dem vi älskar. Det är rörande och roande.

Överraskande musikval
’Händelser i hemmet’ är ett löst sammansatt collage över allt som kan inträffa i ett hem. Med fyndig scenografi, texter ur hem- och hushållsböcker och en galet överraskande bredd i musikvalet blir det en härlig föreställning.

Den säkra ensemblen rör sig i de där mänskliga cirklarna av fram och åter, tröstlöst bekämpande universums samlade mängd smuts och kaos. Vår stund på jorden är kort, vad vi åstadkommer gör förmodligen ringa nytta. Slutscenen blir i enlighet med detta naturligtvis en storslagen sorti med sopkvastar och Frank Sinatra.

Åter till Stockholm
För alla er som inte var på plats finns möjligheten att ta del av Birgitta Egerbladhs universum efter nyår, när Tjechovträdgården återigen sätts upp på Stockholms Stadsteater. Missa inte chansen!
Webbplatsen uppdaterad 2024-04-10

Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd av Katrineholms kommun.